Dostępne kursy

Sesja zaliczeniowa, licencjat, I semestr

Sesja zaliczeniowa, licencjat, I semestr

Kurs

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Kurs

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Kurs

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 3 i 5

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 3 i 5

Kurs

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Kurs

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Kurs

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Kurs

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Kurs

Pedagogika semestr I

Pedagogika semestr I

Kurs

Biofizyka semestr I

Biofizyka semestr I

Kurs

Biochemia semestr I

Biochemia semestr I

Kurs

Fizjologia semestr I

Fizjologia semestr I

Kurs

Anatomia semestr I

Anatomia semestr I

Kurs

Sesja zaliczeniowa, licencjat, III semestr

Sesja zaliczeniowa, licencjat, III semestr

Kurs

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Kurs

Pediatria semestr III

Pediatria semestr III

Kurs

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Kurs

Choroby wewnętrzne semestr III

Choroby wewnętrzne semestr III

Kurs

Badanie fizykalne semestr III

Badanie fizykalne semestr III

Kurs

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Kurs

Zdrowie publiczne semestr III

Zdrowie publiczne semestr III

Kurs

Radiologia semestr III

Radiologia semestr III

Kurs

Farmakologia semestr III

Farmakologia semestr III

Kurs

Mikrobiologia semestr III

Mikrobiologia semestr III

Kurs

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Kurs

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Kurs

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Kurs

Anestezjologia semestr V

Anestezjologia semestr V

Kurs

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Kurs

Położnictwo i ginekologia semestr V

Położnictwo i ginekologia semestr V

Kurs

Podstawowa opieka semestr V

Podstawowa opieka semestr V

Kurs

Język angielski semestr V gr 5P2

Język angielski semestr V gr 5P2

Kurs

Język angielski semestr V gr 5P1

Język angielski semestr V gr 5P1

Kurs

Genetyka semestr V

Genetyka semestr V

Kurs

Opieka paliatywna - wykłady semestr VII

Opieka paliatywna - wykłady semestr VII

Kurs

Opieka paliatywna - seminaria semestr VII

Opieka paliatywna - seminaria semestr VII

Kurs

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne semestr VII

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne semestr VII

Kurs

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr VII

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr VII

Kurs

Język angielski semestr I gr 1G2, 1G3, 1G4

Język angielski semestr I gr 1G2, 1G3, 1G4

Kurs

Język angielski semestr I gr 1G1

Język angielski semestr I gr 1G1

Kurs

Informacja naukowa semestr I

Informacja naukowa semestr I

Kurs

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr I

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr I

Kurs

Zaburzenia układu nerwowego semestr I

Zaburzenia układu nerwowego semestr I

Kurs

Choroba nowotworowa semestr I

Choroba nowotworowa semestr I

Kurs

Cukrzyca semestr I

Cukrzyca semestr I

Kurs

Leczenie nerkozastępcze semestr I

Leczenie nerkozastępcze semestr I

Kurs

Niewydolność oddechowa semestr I

Niewydolność oddechowa semestr I

Kurs

Nadcinienie tętnicze semestr I

Nadcinienie tętnicze semestr I

Kurs

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr I

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr I

Kurs

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr I

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr I

Kurs

Psychologia zdrowia semestr I

Psychologia zdrowia semestr I

Kurs

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr I

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr I

Kurs

Seminarium dyplomowe, semestr II

Seminarium dyplomowe, semestr II

Kurs

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr II

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr II

Kurs

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr II

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr II

Kurs

Ból semestr II

Ból semestr II

Kurs

Rany przewlekłe i przetoki semestr II

Rany przewlekłe i przetoki semestr II

Kurs

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr II

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr II

Kurs

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr II

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr II

Kurs

Język angielski semestr II gr 2G1

Język angielski semestr II gr 2G1

Kurs

Seminarium dyplomowe semestr III

Seminarium dyplomowe semestr III

Kurs

Pielęgniarstwo w perspektywie midzynarodowej semestr III

Pielęgniarstwo w perspektywie midzynarodowej semestr III

Kurs

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr III

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr III

Kurs

Statystyka medyczna semestr III

Statystyka medyczna semestr III

Kurs

Leczenie żywieniowe semestr III

Leczenie żywieniowe semestr III

Kurs

Koordynowana opieka zdrowotna semestr III

Koordynowana opieka zdrowotna semestr III

Kurs

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr III

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr III

Kurs

Endoskopia semestr III

Endoskopia semestr III

Kurs

Język angielski semestr III gr 3G1, 3G2, 3G3, 3G4

Język angielski semestr III gr 3G1, 3G2, 3G3, 3G4

Kurs

Dydaktyka medyczna semestr III

Dydaktyka medyczna semestr III

Kurs

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III

Kurs

Język angielski semestr IV gr 1G4

Język angielski semestr IV gr 1G4

Kurs

Dydaktyka medyczna semestr IV

Dydaktyka medyczna semestr IV

Kurs

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr II i IV

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr II i IV

Kurs

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr II i IV

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr II i IV

Kurs

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr II i IV

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr II i IV

Kurs

Komunikcja interpersonalna semestr II i IV

Komunikcja interpersonalna semestr II i IV

Kurs

Uzależnienia behawioralne semestr II i IV

Uzależnienia behawioralne semestr II i IV

Kurs

Socjologia zdrowia i choroby semestr II i IV

Socjologia zdrowia i choroby semestr II i IV

Kurs

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa semestr IV

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa semestr IV

Kurs

Zasady i tryb wystawiania recept semestr IV

Zasady i tryb wystawiania recept semestr IV

Kurs

Farmakologia kliniczna semestr IV

Farmakologia kliniczna semestr IV

Kurs

Podstawy psychoterapii semestr IV

Podstawy psychoterapii semestr IV

Kurs

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Kurs