Dostępne kursy

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr I

Kurs

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Kurs

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr V

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr V

Kurs

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr III

Kurs

Podstawowa opieka zdrowotna semestr zimowy

Podstawowa opieka zdrowotna semestr zimowy

Kurs

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Kurs

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Kurs

Pedagogika semestr zimowy

Pedagogika semestr zimowy

Kurs

Biofizyka semestr zimowy

Biofizyka semestr zimowy

Kurs

Biochemia semestr zimowy

Biochemia semestr zimowy

Kurs

Fizjologia semestr zimowy

Fizjologia semestr zimowy

Kurs

Anatomia semestr zimowy

Anatomia semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Kurs

Pediatria semestr zimowy

Pediatria semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Kurs

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Kurs

Badanie fizykalne semestr zimowy

Badanie fizykalne semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3P4 3P5 3P6 semestr zimowy

Język angielski gr 3P4 3P5 3P6 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3P1 3P2 3P3 semestr zimowy

Język angielski gr 3P1 3P2 3P3 semestr zimowy

Kurs

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Kurs

Radiologia semestr zimowy

Radiologia semestr zimowy

Kurs

Farmakologia semestr zimowy

Farmakologia semestr zimowy

Kurs

Mikrobiologia semestr zimowy

Mikrobiologia semestr zimowy

Kurs

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Kurs

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Kurs

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Kurs

Anestezjologia semestr zimowy

Anestezjologia semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Kurs

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Kurs

Język migowy semestr zimowy

Język migowy semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 5P3 semestr zimowy

Język angielski gr 5P3 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 5P2 semestr zimowy

Język angielski gr 5P2 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 5P1 semestr zimowy

Język angielski gr 5P1 semestr zimowy

Kurs

Prawo semestr zimowy

Prawo semestr zimowy

Kurs

Genetyka semestr zimowy

Genetyka semestr zimowy

Kurs

Patologia semestr zimowy

Patologia semestr zimowy

Kurs

Opieka paliatywna semestr zimowy

Opieka paliatywna semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Kurs

Geriatria semestr zimowy

Geriatria semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Kurs

Psychiatria semestr zimowy

Psychiatria semestr zimowy

Kurs

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr II

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr II

Kurs

Promocja zdrowia semestr letni

Promocja zdrowia semestr letni

Kurs

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Kurs

Pedagogika semestr letni

Pedagogika semestr letni

Kurs

Socjologia semestr letni

Socjologia semestr letni

Kurs

Psychologia semestr letni

Psychologia semestr letni

Kurs

Fizjologia semestr letni

Fizjologia semestr letni

Kurs

Anatomia semestr letni

Anatomia semestr letni

Kurs

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr IV

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr IV

Kurs

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr IV

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr IV

Kurs

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Kurs

Chirurgia semestr letni

Chirurgia semestr letni

Kurs

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Kurs

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Kurs

Język angielski gr 4P3 semestr letni

Język angielski gr 4P3 semestr letni

Kurs

Język angielski gr 4P2 semestr letni

Język angielski gr 4P2 semestr letni

Kurs

Język angielski gr 4P1 semestr letni

Język angielski gr 4P1 semestr letni

Kurs

Zdrowie publiczne semestr letni

Zdrowie publiczne semestr letni

Kurs

Radiologia semestr letni

Radiologia semestr letni

Kurs

Farmakologia semestr letni

Farmakologia semestr letni

Kurs

Parazytologia semestr letni

Parazytologia semestr letni

Kurs

Sesja zaliczeniowa - poprawkowa, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa - poprawkowa, Studia licencjackie, semestr VI

Kurs

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr VI

Kurs

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr VI

Kurs

Socjologia VI semestr letni

Socjologia VI semestr letni

Kurs

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Kurs

Neurologia semestr letni

Neurologia semestr letni

Kurs

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych semestr letni

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych semestr letni

Kurs

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Kurs

Dietetyka semestr letni

Dietetyka semestr letni

Kurs

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Kurs

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Kurs

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Kurs

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV Ukończony

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV Ukończony

Kurs

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Kurs

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Kurs

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Kurs

Informacja naukowa semestr zimowy

Informacja naukowa semestr zimowy

Kurs

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr zimowy

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr zimowy

Kurs

Zaburzenia układu nerwowego semestr zimowy

Zaburzenia układu nerwowego semestr zimowy

Kurs

Choroba nowotworowa semestr zimowy

Choroba nowotworowa semestr zimowy

Kurs

Cukrzyca semestr zimowy

Cukrzyca semestr zimowy

Kurs

Leczenie nerkozastępcze semestr zimowy

Leczenie nerkozastępcze semestr zimowy

Kurs

Niewydolność oddechowa semestr zimowy

Niewydolność oddechowa semestr zimowy

Kurs

Nadciśnienie tętnicze semestr zimowy

Nadciśnienie tętnicze semestr zimowy

Kurs

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr zimowy

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 1G4 semestr zimowy

Język angielski gr 1G4 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 1G3 semestr zimowy

Język angielski gr 1G3 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 1G2 semestr zimowy

Język angielski gr 1G2 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 1G1 semestr zimowy

Język angielski gr 1G1 semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr zimowy

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr zimowy

Kurs

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr zimowy

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr zimowy

Kurs

Psychologia zdrowia semestr zimowy

Psychologia zdrowia semestr zimowy

Kurs

Seminarium dyplomowe semestr II zimowy

Seminarium dyplomowe semestr II zimowy

Kurs

Badania naukowe w pielęgniarstwie (mgr)

Badania naukowe w pielęgniarstwie (mgr)

Kurs

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr zimowy

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr zimowy

Kurs

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr zimowy

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr zimowy

Kurs

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr zimowy

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr zimowy

Kurs

Komunikcja interpersonalna semestr zimowy

Komunikcja interpersonalna semestr zimowy

Kurs

Uzależnienia behawioralne semestr zimowy

Uzależnienia behawioralne semestr zimowy

Kurs

Socjologia zdrowia i choroby semestr zimowy

Socjologia zdrowia i choroby semestr zimowy

Kurs

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr zimowy

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr zimowy

Kurs

Ból semestr zimowy

Ból semestr zimowy

Kurs

Rany przewlekłe i przetoki semestr zimowy

Rany przewlekłe i przetoki semestr zimowy

Kurs

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr zimowy

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 2G2 semestr zimowy

Język angielski gr 2G2 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 2G1 semestr zimowy

Język angielski gr 2G1 semestr zimowy

Kurs

Seminarium dyplomowe semestr III zimowy

Seminarium dyplomowe semestr III zimowy

Kurs

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr zimowy

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr zimowy

Kurs

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr zimowy

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr zimowy

Kurs

Statystyka medyczna semestr zimowy

Statystyka medyczna semestr zimowy

Kurs

Leczenie żywieniowe semestr zimowy

Leczenie żywieniowe semestr zimowy

Kurs

Koordynowana opieka zdrowotna semestr zimowy

Koordynowana opieka zdrowotna semestr zimowy

Kurs

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr zimowy

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr zimowy

Kurs

Endoskopia semestr zimowy

Endoskopia semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3G4 semestr zimowy

Język angielski gr 3G4 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3G3 semestr zimowy

Język angielski gr 3G3 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3G2 semestr zimowy

Język angielski gr 3G2 semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 3G1 semestr zimowy

Język angielski gr 3G1 semestr zimowy

Kurs

Dydaktyka medyczna III semestr zimowy

Dydaktyka medyczna III semestr zimowy

Kurs

Zarządzanie w pielegniarstwie III semestr zimowy

Zarządzanie w pielegniarstwie III semestr zimowy

Kurs

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr zimowy

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr zimowy

Kurs

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr zimowy

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr zimowy

Kurs

Język angielski gr 4G1 semestr zimowy

Język angielski gr 4G1 semestr zimowy

Kurs

Dydaktyka medyczna IV semestr zimowy

Dydaktyka medyczna IV semestr zimowy

Kurs

Zarządzanie w pielegniarstwie IV semestr zimowy

Zarządzanie w pielegniarstwie IV semestr zimowy

Kurs

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Kurs

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia pomostowe semestr zimowy

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne pomostowe semestr zimowy

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne pomostowe semestr zimowy

Kurs

Badania naukowe w pielęgniarstwie pomostowe semestr zimowy

Badania naukowe w pielęgniarstwie pomostowe semestr zimowy

Kurs

Badanie fizykalne pomostowe semestr zimowy

Badanie fizykalne pomostowe semestr zimowy

Kurs

Podstawowa opieka pomostowe semestr zimowy

Podstawowa opieka pomostowe semestr zimowy

Kurs

Promocja zdrowia pomostowe semestr zimowy

Promocja zdrowia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Podstawy pielęgniarstwa pomostowe semestr zimowy

Podstawy pielęgniarstwa pomostowe semestr zimowy

Kurs

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki pomostowe semestr zimowy

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki pomostowe semestr zimowy

Kurs

Pedagogika pomostowe semestr zimowy

Pedagogika pomostowe semestr zimowy

Kurs

Psychologia pomostowe semestr zimowy

Psychologia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Parazytologia pomostowe semestr zimowy

Parazytologia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Mikrobiologia pomostowe semestr zimowy

Mikrobiologia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Biofizyka pomostowe semestr zimowy

Biofizyka pomostowe semestr zimowy

Kurs

Biochemia pomostowe semestr zimowy

Biochemia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Patologia pomostowe semestr zimowy

Patologia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Fizjologia pomostowe semestr zimowy

Fizjologia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Anatomia pomostowe semestr zimowy

Anatomia pomostowe semestr zimowy

Kurs

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Kurs