Available courses

Dietetyka, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Dietetyka, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Course

Język angielski, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Język angielski, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Course

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Parazytologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Parazytologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Patologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Patologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Fizjologia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Fizjologia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Podstawy pielęgniarstwa, studia pierwszego stopnia, semestr II

Podstawy pielęgniarstwa, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Pedagogika, studia pierwszego stopnia, semestr II

Pedagogika, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Psychologia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Psychologia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Dodatkowy - Badania naukowe

Dodatkowy - Badania naukowe

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Badania naukowe w pielęgniarstwie, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Farmakologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Farmakologia, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Promocja zdrowia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Promocja zdrowia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Anatomia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Anatomia, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Dodatkowy - Ból

Dodatkowy - Ból

Course

Farmakologia kliniczna, studia drugiego stopnia, semestr IV

Farmakologia kliniczna, studia drugiego stopnia, semestr IV

Course

Język angielski, studia drugiego stopnia, semestr IV

Język angielski, studia drugiego stopnia, semestr IV

Course

Pielęgniarstwo onkologiczne, studia drugiego stopnia, semestr III

Pielęgniarstwo onkologiczne, studia drugiego stopnia, semestr III

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne, studia drugiego stopnia, semestr III

Pielęgniarstwo neurologiczne, studia drugiego stopnia, semestr III

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminowej, studia drugiego stopnia, semestr II

Świadczenia w ramach opieki długoterminowej, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Ból, studia drugiego stopnia, semestr II

Ból, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Zaburzenia zdrowia psychicznego, studia drugiego stopnia, semestr I

Zaburzenia zdrowia psychicznego, studia drugiego stopnia, semestr I

Course

Pielęgniarstwo wielokulturowe, studia drugiego stopnia, semestr I

Pielęgniarstwo wielokulturowe, studia drugiego stopnia, semestr I

Course

Opieka paliatywna (studia zawodowe, semestr II)

Opieka paliatywna (studia zawodowe, semestr II)

Course

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (studia zawodowe, semestr II)

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (studia zawodowe, semestr II)

Course

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (studia zawodowe, semestr II)

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (studia zawodowe, semestr II)

Course

Zakażania szpitalne (studia zawodowe, semestr II)

Zakażania szpitalne (studia zawodowe, semestr II)

Course

Farmakologia (studia zawodowe, semestr II)

Farmakologia (studia zawodowe, semestr II)

Course

Podstawy ratownictwa medycznego, studia zawodowe, semestr II

Podstawy ratownictwa medycznego, studia zawodowe, semestr II

Course

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, studia zawodowe, semestr II

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, studia zawodowe, semestr II

Course

Dietetyka, studia zawodowe, semestr II

Dietetyka, studia zawodowe, semestr II

Course

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, studia zawodowe, semestr II

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, studia zawodowe, semestr II

Course

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, studia zawodowe, semestr II

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, studia zawodowe, semestr II

Course

Zdrowie publiczne, studia zawodowe, semestr II

Zdrowie publiczne, studia zawodowe, semestr II

Course