Available courses

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Course

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Course

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Course

Fizjologia semestr I

Fizjologia semestr I

Course

Anatomia semestr I

Anatomia semestr I

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Course

Pediatria semestr III

Pediatria semestr III

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Course

Choroby wewnętrzne semestr III

Choroby wewnętrzne semestr III

Course

Badanie fizykalne semestr III

Badanie fizykalne semestr III

Course

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Course

Zdrowie publiczne semestr III

Zdrowie publiczne semestr III

Course

Radiologia semestr III

Radiologia semestr III

Course

Farmakologia semestr III

Farmakologia semestr III

Course

Mikrobiologia semestr III

Mikrobiologia semestr III

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Course

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Course

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Course

Anestezjologia semestr V

Anestezjologia semestr V

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Course

Położnictwo i ginekologia semestr V

Położnictwo i ginekologia semestr V

Course

Podstawowa opieka semestr V

Podstawowa opieka semestr V

Course

Język angielski semestr V gr 5P2

Język angielski semestr V gr 5P2

Course

Język angielski semestr V gr 5P1

Język angielski semestr V gr 5P1

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr II

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr II

Course

Promocja zdrowia semestr letni

Promocja zdrowia semestr letni

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Course

Pedagogika semestr letni

Pedagogika semestr letni

Course

Socjologia semestr letni

Socjologia semestr letni

Course

Psychologia semestr letni

Psychologia semestr letni

Course

Fizjologia semestr letni

Fizjologia semestr letni

Course

Anatomia semestr letni

Anatomia semestr letni

Course

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr IV

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr IV

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr IV

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr IV

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Course

Chirurgia semestr letni

Chirurgia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Course

Język angielski gr 4P3 semestr letni

Język angielski gr 4P3 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P2 semestr letni

Język angielski gr 4P2 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P1 semestr letni

Język angielski gr 4P1 semestr letni

Course

Zdrowie publiczne semestr letni

Zdrowie publiczne semestr letni

Course

Radiologia semestr letni

Radiologia semestr letni

Course

Farmakologia semestr letni

Farmakologia semestr letni

Course

Parazytologia semestr letni

Parazytologia semestr letni

Course

Sesja zaliczeniowa - poprawkowa, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa - poprawkowa, Studia licencjackie, semestr VI

Course

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia licencjackie, semestr VI

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr VI

Sesja zaliczeniowa, Studia licencjackie, semestr VI

Course

Socjologia VI semestr letni

Socjologia VI semestr letni

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Course

Neurologia semestr letni

Neurologia semestr letni

Course

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych semestr letni

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych semestr letni

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Course

Dietetyka semestr letni

Dietetyka semestr letni

Course

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Course

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Course

Sesja zaliczeniowa - termin poprawkowy, Studia magisterskie, semestr I

Sesja zaliczeniowa - termin poprawkowy, Studia magisterskie, semestr I

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr I

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr I

Course

Psychologia zdrowia semestr letni

Psychologia zdrowia semestr letni

Course

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr letni

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr letni

Course

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr letni

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr letni

Course

Język angielski gr 1G2 semestr letni

Język angielski gr 1G2 semestr letni

Course

Informacja naukowa semestr letni

Informacja naukowa semestr letni

Course

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr letni

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr letni

Course

Zaburzenia układu nerwowego semestr letni

Zaburzenia układu nerwowego semestr letni

Course

Choroba nowotworowa semestr letni

Choroba nowotworowa semestr letni

Course

Cukrzyca semestr letni

Cukrzyca semestr letni

Course

Leczenie nerkozastępcze semestr letni

Leczenie nerkozastępcze semestr letni

Course

Niewydolność oddechowa semestr letni

Niewydolność oddechowa semestr letni

Course

Nadciśnienie tętnicze semestr letni

Nadciśnienie tętnicze semestr letni

Course

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr letni

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr letni

Course

Język angielski gr 1G1 semestr letni

Język angielski gr 1G1 semestr letni

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr II

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr II

Course

Seminarium dyplomowe semestr II

Seminarium dyplomowe semestr II

Course

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Course

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr letni

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr letni

Course

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Course

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Course

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Course

Ból semestr letni

Ból semestr letni

Course

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Course

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Course

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Course

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Course

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia magisterskie, semestr III

Sesja zaliczeniowa - termin I, Studia magisterskie, semestr III

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr III

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr III

Course

Seminarium dyplomowe III i IV semestr

Seminarium dyplomowe III i IV semestr

Course

Statystyka medyczna semestr letni

Statystyka medyczna semestr letni

Course

Leczenie żywieniowe semestr letni

Leczenie żywieniowe semestr letni

Course

Koordynowana opieka zdrowotna semestr letni

Koordynowana opieka zdrowotna semestr letni

Course

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr letni

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Endoskopia semestr letni

Endoskopia semestr letni

Course

Język angielski gr 3G1 semestr letni

Język angielski gr 3G1 semestr letni

Course

Dydaktyka medyczna semestr III letni

Dydaktyka medyczna semestr III letni

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III letni

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III letni

Course

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr letni

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr letni

Course

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr letni

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr letni

Course

Egzamin końcowy semestr letni

Egzamin końcowy semestr letni

Course

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr IV

Sesja zaliczeniowa, Studia Magisterskie, semestr IV

Course

Zarządzenie w pielęgniarstwie semestr IV letni

Zarządzenie w pielęgniarstwie semestr IV letni

Course

Dydaktyka medyczna semestr IV letni

Dydaktyka medyczna semestr IV letni

Course

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr letni

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr letni

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr letni

Course

Język angielski gr 4G4 semestr letni

Język angielski gr 4G4 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G3 semestr letni

Język angielski gr 4G3 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G2 semestr letni

Język angielski gr 4G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G1 semestr letni

Język angielski gr 4G1 semestr letni

Course

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Course