Available courses

Dietetyka poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr VI

Dietetyka poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr VI

Course

Badania naukowe poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Badania naukowe poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Farmakologia poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Farmakologia poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Pediatria i pielgniarstwo pediatryczne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Pediatria i pielgniarstwo pediatryczne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Zakażenia Szpitalne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Zakażenia Szpitalne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Zdrowie publiczne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Zdrowie publiczne poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Parazytologia poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Parazytologia poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr IV

Course

Patologia poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Patologia poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Chororby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Chororby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Podstawy pielęgniarstwa poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Podstawy pielęgniarstwa poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Pedagogika poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Pedagogika poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Anatomia poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Anatomia poprawkowy, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Jezyk angielski poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr VI

Jezyk angielski poprawkowy studia pierwszego stopnia semestr VI

Course

Zarządzanie w pielęgniarstwie poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Zarządzanie w pielęgniarstwie poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Pielęgniarstwo onkologiczne poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Pielęgniarstwo onkologiczne poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Pielęgniarstwo neurologiczne poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Pielęgniarstwo europejskie poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Pielęgniarstwo europejskie poprawkowy, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Course