Available courses

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr II

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VI

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr IV

Course

Podstawowa opieka zdrowotna semestr zimowy

Podstawowa opieka zdrowotna semestr zimowy

Course

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Course

Pedagogika semestr zimowy

Pedagogika semestr zimowy

Course

Biofizyka semestr zimowy

Biofizyka semestr zimowy

Course

Fizjologia semestr zimowy

Fizjologia semestr zimowy

Course

Anatomia semestr zimowy

Anatomia semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Course

Pediatria semestr zimowy

Pediatria semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Course

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Course

Badanie fizykalne semestr zimowy

Badanie fizykalne semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3P4 3P5 3P6 semestr zimowy

Język angielski gr 3P4 3P5 3P6 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3P1 3P2 3P3 semestr zimowy

Język angielski gr 3P1 3P2 3P3 semestr zimowy

Course

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Course

Radiologia semestr zimowy

Radiologia semestr zimowy

Course

Farmakologia semestr zimowy

Farmakologia semestr zimowy

Course

Mikrobiologia semestr zimowy

Mikrobiologia semestr zimowy

Course

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Course

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Course

Anestezjologia semestr zimowy

Anestezjologia semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Course

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Course

Język migowy semestr zimowy

Język migowy semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P3 semestr zimowy

Język angielski gr 5P3 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P2 semestr zimowy

Język angielski gr 5P2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P1 semestr zimowy

Język angielski gr 5P1 semestr zimowy

Course

Prawo semestr zimowy

Prawo semestr zimowy

Course

Genetyka semestr zimowy

Genetyka semestr zimowy

Course

Egzamin końcowy - styczeń 2022

Egzamin końcowy - styczeń 2022

Course

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Course

Geriatria semestr zimowy

Geriatria semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Course

Psychiatria semestr zimowy

Psychiatria semestr zimowy

Course

Promocja zdrowia semestr letni

Promocja zdrowia semestr letni

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Course

Pedagogika semestr letni

Pedagogika semestr letni

Course

Socjologia semestr letni

Socjologia semestr letni

Course

Psychologia semestr letni

Psychologia semestr letni

Course

Fizjologia semestr letni

Fizjologia semestr letni

Course

Anatomia semestr letni

Anatomia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Course

Chirurgia semestr letni

Chirurgia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Course

Język angielski gr 4P4 4P5 4P6 semestr letni

Język angielski gr 4P4 4P5 4P6 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P1 4P2 4P3 semestr letni

Język angielski gr 4P1 4P2 4P3 semestr letni

Course

Zdrowie publiczne semestr letni

Zdrowie publiczne semestr letni

Course

Radiologia semestr letni

Radiologia semestr letni

Course

Farmakologia semestr letni

Farmakologia semestr letni

Course

Parazytologia semestr letni

Parazytologia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej semestr letni

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej semestr letni

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Course

Neurologia semestr letni

Neurologia semestr letni

Course

Podstawy rehabilitacji

Podstawy rehabilitacji

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Course

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

Course

System informacji w ochronie zdrowia semestr letni

System informacji w ochronie zdrowia semestr letni

Course

Zakażenia szpitalne semestr letni

Zakażenia szpitalne semestr letni

Course

Organizacja pracy pielęgniarskiej semestr letni

Organizacja pracy pielęgniarskiej semestr letni

Course

Dietetyka semestr letni

Dietetyka semestr letni

Course

Język angielski gr 6P3 semestr letni

Język angielski gr 6P3 semestr letni

Course

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Język angielski gr 6P2 semestr letni

Course

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Język angielski gr 6P1 semestr letni

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV Ukończony

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV Ukończony

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Course

Ból semestr zimowy

Ból semestr zimowy

Course

Informacja naukowa semestr letni

Informacja naukowa semestr letni

Course

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr letni

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr letni

Course

Zaburzenia układu nerwowego semestr letni

Zaburzenia układu nerwowego semestr letni

Course

Choroba nowotworowa semestr letni

Choroba nowotworowa semestr letni

Course

Cukrzyca semestr letni

Cukrzyca semestr letni

Course

Leczenie nerkozastępcze semestr letni

Leczenie nerkozastępcze semestr letni

Course

Niewydolność oddechowa semestr letni

Niewydolność oddechowa semestr letni

Course

Nadciśnienie tętnicze semestr letni

Nadciśnienie tętnicze semestr letni

Course

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr letni

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr letni

Course

Język angielski 1G2 semestr letni

Język angielski 1G2 semestr letni

Course

Język angielski 1G1 semestr letni

Język angielski 1G1 semestr letni

Course

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr letni

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr letni

Course

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr letni

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr letni

Course

Psychologia zdrowia semestr letni

Psychologia zdrowia semestr letni

Course

Seminarium dyplomowe sem II (mgr)

Seminarium dyplomowe sem II (mgr)

Course

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Course

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Course

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Course

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Course

Ból semestr letni

Ból semestr letni

Course

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Course

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Course

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Course

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Course

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr letni

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr letni

Course

Seminarium dyplomowe sem III

Seminarium dyplomowe sem III

Course

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr letni

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr letni

Course

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr letni

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr letni

Course

Statystyka medyczna semestr letni

Statystyka medyczna semestr letni

Course

Leczenie żywieniowe semestr letni

Leczenie żywieniowe semestr letni

Course

Koordynowana opieka zdrowotna semestr letni

Koordynowana opieka zdrowotna semestr letni

Course

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr letni

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Endoskopia semestr letni

Endoskopia semestr letni

Course

Język angielski gr 3G2 semestr letni

Język angielski gr 3G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 3G1 semestr letni

Język angielski gr 3G1 semestr letni

Course

Dydaktyka medyczna (III) semestr letni

Dydaktyka medyczna (III) semestr letni

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie (III) semestr letni

Zarządzanie w pielegniarstwie (III) semestr letni

Course

Seminarium dyplomowe sem IV

Seminarium dyplomowe sem IV

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie (IV) semestr letni

Zarządzanie w pielegniarstwie (IV) semestr letni

Course

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr letni

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr letni

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr letni

Course

Język angielski gr 4G4 semestr letni

Język angielski gr 4G4 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G3 semestr letni

Język angielski gr 4G3 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G2 semestr letni

Język angielski gr 4G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 4G1 semestr letni

Język angielski gr 4G1 semestr letni

Course

Dydaktyka medyczna (IV) semestr letni

Dydaktyka medyczna (IV) semestr letni

Course

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Course

Podstawy ratownictwa medycznego pomostowe semestr letni

Podstawy ratownictwa medycznego pomostowe semestr letni

Course

Podstawy rehabilitacji pomostowe semestr letni

Podstawy rehabilitacji pomostowe semestr letni

Course

Opieka paliatywna pomostowe semestr letni

Opieka paliatywna pomostowe semestr letni

Course

Pielęgrniarstwo geriatryczne pomostowe semestr letni

Pielęgrniarstwo geriatryczne pomostowe semestr letni

Course

Geriatria pomostowe semestr letni

Geriatria pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo neurologiczne pomostowe semestr letni

Course

Neurologia pomostowe semestr letni

Neurologia pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo psychiatryczne pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo psychiatryczne pomostowe semestr letni

Course

Psychiatria pomostowe semestr letni

Psychiatria pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne pomostowe semestr letni

Course

Położnictwo i ginekologia pomostowe semestr letni

Położnictwo i ginekologia pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo chirurgiczne pomostowe semestr letni

Course

Chirurgia pomostowe semestr letni

Chirurgia pomostowe semestr letni

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne pomostowe semestr letni

Pielęgniarstwo pediatryczne pomostowe semestr letni

Course

Pediatria pomostowe semestr letni

Pediatria pomostowe semestr letni

Course

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej pomostowe semestr letni

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej pomostowe semestr letni

Course

System informacji w ochronie zdrowia pomostowe semestr letni

System informacji w ochronie zdrowia pomostowe semestr letni

Course

Zakażenia szpitalne pomostowe semestr letni

Zakażenia szpitalne pomostowe semestr letni

Course

Organizacja pracy pielęgniarskiej pomostowe semestr letni

Organizacja pracy pielęgniarskiej pomostowe semestr letni

Course

Dietetyka pomostowe semestr letni

Dietetyka pomostowe semestr letni

Course

Zdrowie publiczne pomostowe semestr letni

Zdrowie publiczne pomostowe semestr letni

Course

Prawo medyczne pomostowe semestr letni

Prawo medyczne pomostowe semestr letni

Course

Socjologia pomostowe semestr letni

Socjologia pomostowe semestr letni

Course

Radiologia pomostowe semestr letni

Radiologia pomostowe semestr letni

Course

Farmakologia pomostowe semestr letni

Farmakologia pomostowe semestr letni

Course

Genetyka pomostowe semestr letni

Genetyka pomostowe semestr letni

Course

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Course