Available courses

Sesja zaliczeniowa, licencjat, I semestr

Sesja zaliczeniowa, licencjat, I semestr

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 6

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 1

Course

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Pracownia - Podstawy pielęgniarstwa gr. 2 i 4

Course

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Podstawowa opieka zdrowotna semestr I

Course

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Etyka zawodu pielęgniarki semestr I

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Podstawy pielęgniarstwa semestr I

Course

Fizjologia semestr I

Fizjologia semestr I

Course

Anatomia semestr I

Anatomia semestr I

Course

Sesja zaliczeniowa, licencjat, III semestr

Sesja zaliczeniowa, licencjat, III semestr

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr III

Course

Pediatria semestr III

Pediatria semestr III

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Pielęgniarstwo internistyczne semestr III

Course

Choroby wewnętrzne semestr III

Choroby wewnętrzne semestr III

Course

Badanie fizykalne semestr III

Badanie fizykalne semestr III

Course

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Język angielski semestr III gr 3P1, 3P2, 3P3

Course

Zdrowie publiczne semestr III

Zdrowie publiczne semestr III

Course

Radiologia semestr III

Radiologia semestr III

Course

Farmakologia semestr III

Farmakologia semestr III

Course

Mikrobiologia semestr III

Mikrobiologia semestr III

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr V

Course

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Podstawy ratownictwa medycznego semestr V

Course

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr V

Course

Anestezjologia semestr V

Anestezjologia semestr V

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr V

Course

Położnictwo i ginekologia semestr V

Położnictwo i ginekologia semestr V

Course

Podstawowa opieka semestr V

Podstawowa opieka semestr V

Course

Język angielski semestr V gr 5P2

Język angielski semestr V gr 5P2

Course

Język angielski semestr V gr 5P1

Język angielski semestr V gr 5P1

Course

Opieka paliatywna - wykłady semestr VII

Opieka paliatywna - wykłady semestr VII

Course

Opieka paliatywna - seminaria semestr VII

Opieka paliatywna - seminaria semestr VII

Course

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne semestr VII

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne semestr VII

Course

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr VII

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr VII

Course

Język angielski semestr I gr 1G2, 1G3, 1G4

Język angielski semestr I gr 1G2, 1G3, 1G4

Course

Język angielski semestr I gr 1G1

Język angielski semestr I gr 1G1

Course

Informacja naukowa semestr I

Informacja naukowa semestr I

Course

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr I

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr I

Course

Zaburzenia układu nerwowego semestr I

Zaburzenia układu nerwowego semestr I

Course

Choroba nowotworowa semestr I

Choroba nowotworowa semestr I

Course

Leczenie nerkozastępcze semestr I

Leczenie nerkozastępcze semestr I

Course

Niewydolność oddechowa semestr I

Niewydolność oddechowa semestr I

Course

Nadcinienie tętnicze semestr I

Nadcinienie tętnicze semestr I

Course

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr I

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr I

Course

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr I

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr I

Course

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr I

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr I

Course

Seminarium dyplomowe, semestr II

Seminarium dyplomowe, semestr II

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr II

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr II

Course

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr II

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr II

Course

Rany przewlekłe i przetoki semestr II

Rany przewlekłe i przetoki semestr II

Course

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr II

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr II

Course

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr II

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr II

Course

Język angielski semestr II gr 2G1

Język angielski semestr II gr 2G1

Course

Seminarium dyplomowe semestr III

Seminarium dyplomowe semestr III

Course

Pielęgniarstwo w perspektywie midzynarodowej semestr III

Pielęgniarstwo w perspektywie midzynarodowej semestr III

Course

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr III

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr III

Course

Statystyka medyczna semestr III

Statystyka medyczna semestr III

Course

Leczenie żywieniowe semestr III

Leczenie żywieniowe semestr III

Course

Koordynowana opieka zdrowotna semestr III

Koordynowana opieka zdrowotna semestr III

Course

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr III

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr III

Course

Język angielski semestr III gr 3G1, 3G2, 3G3, 3G4

Język angielski semestr III gr 3G1, 3G2, 3G3, 3G4

Course

Dydaktyka medyczna semestr III

Dydaktyka medyczna semestr III

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III

Zarządzanie w pielegniarstwie semestr III

Course

Język angielski semestr IV gr 1G4

Język angielski semestr IV gr 1G4

Course

Dydaktyka medyczna semestr IV

Dydaktyka medyczna semestr IV

Course

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr II i IV

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr II i IV

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr II i IV

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr II i IV

Course

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr II i IV

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr II i IV

Course

Komunikcja interpersonalna semestr II i IV

Komunikcja interpersonalna semestr II i IV

Course

Uzależnienia behawioralne semestr II i IV

Uzależnienia behawioralne semestr II i IV

Course

Socjologia zdrowia i choroby semestr II i IV

Socjologia zdrowia i choroby semestr II i IV

Course

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa semestr IV

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa semestr IV

Course

Zasady i tryb wystawiania recept semestr IV

Zasady i tryb wystawiania recept semestr IV

Course

Farmakologia kliniczna semestr IV

Farmakologia kliniczna semestr IV

Course

Podstawy psychoterapii semestr IV

Podstawy psychoterapii semestr IV

Course

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Course