Available courses

Sylabusy/Karty przedmiotów Pierwszy stopień

Sylabusy/Karty przedmiotów Pierwszy stopień

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr I

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr III

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr V

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr V

Course

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Dziekanat, studia pierwszego stopnia, semestr VII

Course

Anatomia semestr zimowy

Anatomia semestr zimowy

Course

Fizjologia semestr zimowy

Fizjologia semestr zimowy

Course

Biofizyka semestr zimowy

Biofizyka semestr zimowy

Course

Mikrobiologia semestr zimowy

Mikrobiologia semestr zimowy

Course

Parazytologia semestr zimowy

Parazytologia semestr zimowy

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Podstawy pielęgniarstwa semestr zimowy

Course

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Etyka zawodu pielęgniarki semestr zimowy

Course

Patologia semestr zimowy

Patologia semestr zimowy

Course

Farmakologia semestr zimowy

Farmakologia semestr zimowy

Course

Radiologia semestr zimowy

Radiologia semestr zimowy

Course

Pedagogika semestr zimowy

Pedagogika semestr zimowy

Course

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Zdrowie publiczne semestr zimowy

Course

Język angielski semestr zimowy

Język angielski semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3P2 semestr zimowy

Język angielski gr 3P2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3P3 semestr zimowy

Język angielski gr 3P3 semestr zimowy

Course

Badanie fizykalne semestr zimowy

Badanie fizykalne semestr zimowy

Course

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Choroby wewnętrzne semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo internistyczne semestr zimowy

Course

Pediatria semestr zimowy

Pediatria semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr zimowy

Course

Język angielski (lic. V sem.) semestr zimowy

Język angielski (lic. V sem.) semestr zimowy

Course

Patologia semestr zimowy

Patologia semestr zimowy

Course

Genetyka semestr zimowy

Genetyka semestr zimowy

Course

Prawo medyczne semestr zimowy

Prawo medyczne semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P1 5P2 semestr zimowy

Język angielski gr 5P1 5P2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P3 5P4 semestr zimowy

Język angielski gr 5P3 5P4 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P5 5P6 semestr zimowy

Język angielski gr 5P5 5P6 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 5P7 5P8 semestr zimowy

Język angielski gr 5P7 5P8 semestr zimowy

Course

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej semestr zimowy

Course

Język migowy semestr zimowy

Język migowy semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr zimowy

Course

Anestezjologia semestr zimowy

Anestezjologia semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia semestr zimowy

Course

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Podstawy ratownictwa medycznego semestr zimowy

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr zimowy

Course

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Seminarium dypomowe (licencjat, V semestr)

Course

Język angielski (lic. VII sem.) semestr zimowy

Język angielski (lic. VII sem.) semestr zimowy

Course

Język angielski 7P1 7P2 7P3 semestr zimowy

Język angielski 7P1 7P2 7P3 semestr zimowy

Course

Język angielski 7P4 7P5 7P6 semestr zimowy

Język angielski 7P4 7P5 7P6 semestr zimowy

Course

Psychiatria semestr zimowy

Psychiatria semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo psychiatryczne semestr zimowy

Course

Geriatria semestr zimowy

Geriatria semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo geriatryczne semestr zimowy

Course

Opieka paliatywna semestr zimowy

Opieka paliatywna semestr zimowy

Course

Anatomia semestr letni

Anatomia semestr letni

Course

Fizjologia semestr letni

Fizjologia semestr letni

Course

Genetyka semestr letni

Genetyka semestr letni

Course

Psychologia semestr letni

Psychologia semestr letni

Course

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Podstawy pielęgniarstwa semestr letni

Course

Zakażenia szpitalne II semestr letni

Zakażenia szpitalne II semestr letni

Course

Podstawy ratownictwa medycznego semestr letni

Podstawy ratownictwa medycznego semestr letni

Course

Parazytologia semestr letni

Parazytologia semestr letni

Course

Farmakologia semestr letni

Farmakologia semestr letni

Course

Radiologia semestr letni

Radiologia semestr letni

Course

Zdrowie publiczne semestr letni

Zdrowie publiczne semestr letni

Course

Język angielski gr 4P1 4P2 semestr letni

Język angielski gr 4P1 4P2 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P3 4P4 semestr letni

Język angielski gr 4P3 4P4 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P5 4P6 semestr letni

Język angielski gr 4P5 4P6 semestr letni

Course

Język angielski gr 4P7 4P8 semestr letni

Język angielski gr 4P7 4P8 semestr letni

Course

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Pielęgniarstwo internistyczne semestr letni

Course

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Pielęgniarstwo pediatryczne semestr letni

Course

Chirurgia semestr letni

Chirurgia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Pielęgniarstwo chirurgiczne semestr letni

Course

Język angielski gr 6P1 6P2 6P3 semestr letni

Język angielski gr 6P1 6P2 6P3 semestr letni

Course

Język angielski gr 6P4 6P5 6P6 semestr letni

Język angielski gr 6P4 6P5 6P6 semestr letni

Course

Dietetyka semestr letni

Dietetyka semestr letni

Course

Organizacja pracy pielęgniarskiej semestr letni

Organizacja pracy pielęgniarskiej semestr letni

Course

Zakażenia szpitalne semestr letni

Zakażenia szpitalne semestr letni

Course

System informacji w ochronie zdrowia semestr letni

System informacji w ochronie zdrowia semestr letni

Course

Położnictwo i ginekologia semestr letni

Położnictwo i ginekologia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne semestr letni

Course

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej semestr letni

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej semestr letni

Course

Neurologia semestr letni

Neurologia semestr letni

Course

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo neurologiczne semestr letni

Course

Podstawy rehabilitacji

Podstawy rehabilitacji

Course

Sylabusy/Karty przedmiotów Drugi stopień

Sylabusy/Karty przedmiotów Drugi stopień

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr I

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr II

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr III

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV

Course

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV - uko

Dziekanat, studia drugiego stopnia, semestr IV - uko

Course

Zaliczenia - Magisterskie- sem. I

Zaliczenia - Magisterskie- sem. I

Course

Psychologia zdrowia semestr zimowy

Psychologia zdrowia semestr zimowy

Course

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr zimowy

Prawo w praktyce pielęgniarskiej semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr zimowy

Pielęgniarstwo wielokulturowe semestr zimowy

Course

Język angielski semestr zimowy

Język angielski semestr zimowy

Course

Język angielski gr 1G2 semestr zimowy

Język angielski gr 1G2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 1G3 semestr zimowy

Język angielski gr 1G3 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 1G4 semestr zimowy

Język angielski gr 1G4 semestr zimowy

Course

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr zimowy

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne semestr zimowy

Course

Nadciśnienie tętnicze semestr zimowy

Nadciśnienie tętnicze semestr zimowy

Course

Niewydolność oddechowa semestr zimowy

Niewydolność oddechowa semestr zimowy

Course

Leczenie nerkozastępcze semestr zimowy

Leczenie nerkozastępcze semestr zimowy

Course

Cukrzyca semestr zimowy

Cukrzyca semestr zimowy

Course

Choroba nowotworowa semestr zimowy

Choroba nowotworowa semestr zimowy

Course

Zaburzenia układu nerwowego semestr zimowy

Zaburzenia układu nerwowego semestr zimowy

Course

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr zimowy

Zaburzenia zdrowia psychicznego semestr zimowy

Course

Informacja naukowa semestr zimowy

Informacja naukowa semestr zimowy

Course

Język angielski, magisterskie II semestr

Język angielski, magisterskie II semestr

Course

Zaliczenia II semestr Magisterskie

Zaliczenia II semestr Magisterskie

Course

Język angielski gr 2G1 semestr zimowy

Język angielski gr 2G1 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 2G2 semestr zimowy

Język angielski gr 2G2 semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr zimowy

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr zimowy

Course

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr zimowy

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr zimowy

Course

Rany przewlekłe i przetoki semestr zimowy

Rany przewlekłe i przetoki semestr zimowy

Course

Ból semestr zimowy

Ból semestr zimowy

Course

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr zimowy

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr zimowy

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie (mgr)

Badania naukowe w pielęgniarstwie (mgr)

Course

Seminarium dyplomowe semestr II zimowy

Seminarium dyplomowe semestr II zimowy

Course

Socjologia zdrowia i choroby semestr zimowy

Socjologia zdrowia i choroby semestr zimowy

Course

Uzależnienia behawioralne semestr zimowy

Uzależnienia behawioralne semestr zimowy

Course

Komunikcja interpersonalna semestr zimowy

Komunikcja interpersonalna semestr zimowy

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr zimowy

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr zimowy

Course

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr zimowy

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr zimowy

Course

Świadczenia pielęgniarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej semestr zimowy

Świadczenia pielęgniarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej semestr zimowy

Course

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr zimowy

Aspekty prawne w ochronie zdrowia semestr zimowy

Course

Język angielski, magisterskie III semestr

Język angielski, magisterskie III semestr

Course

Zaliczenia III semestr magisterskie

Zaliczenia III semestr magisterskie

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie III semestr zimowy

Zarządzanie w pielegniarstwie III semestr zimowy

Course

Dydaktyka medyczna III semestr zimowy

Dydaktyka medyczna III semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3G1 semestr zimowy

Język angielski gr 3G1 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3G2 semestr zimowy

Język angielski gr 3G2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3G3 semestr zimowy

Język angielski gr 3G3 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 3G4 semestr zimowy

Język angielski gr 3G4 semestr zimowy

Course

Endoskopia semestr zimowy

Endoskopia semestr zimowy

Course

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr zimowy

Poradnictwo w pielęgniarstwie semestr zimowy

Course

Koordynowana opieka zdrowotna semestr zimowy

Koordynowana opieka zdrowotna semestr zimowy

Course

Leczenie żywieniowe semestr zimowy

Leczenie żywieniowe semestr zimowy

Course

Statystyka medyczna semestr zimowy

Statystyka medyczna semestr zimowy

Course

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr zimowy

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych semestr zimowy

Course

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr zimowy

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej semestr zimowy

Course

Seminarium dyplomowe semestr III zimowy

Seminarium dyplomowe semestr III zimowy

Course

Dydaktyka medyczna - poprawkowy

Dydaktyka medyczna - poprawkowy

Course

Zarządzanie w pielegniarstwie IV semestr zimowy

Zarządzanie w pielegniarstwie IV semestr zimowy

Course

Dydaktyka medyczna IV semestr zimowy

Dydaktyka medyczna IV semestr zimowy

Course

Język angielski gr 4G1, 4G2 semestr zimowy

Język angielski gr 4G1, 4G2 semestr zimowy

Course

Język angielski gr 4G2 semestr zimowy

Język angielski gr 4G2 semestr zimowy

Course

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr zimowy

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych semestr zimowy

Course

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr zimowy

E-zdrowie w pielęgniarstwie semestr zimowy

Course

Seminarium dyplomowe IV semestr zimowy

Seminarium dyplomowe IV semestr zimowy

Course

Sesja zaliczeniowa II mgr

Sesja zaliczeniowa II mgr

Course

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Język angielski gr 2G1 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Język angielski gr 2G2 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Język angielski gr 2G3 semestr letni

Course

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Język angielski gr 2G4 semestr letni

Course

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Pielęgniarstwo epidemiologiczne semestr letni

Course

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu semestr letni

Course

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Rany przewlekłe i przetoki semestr letni

Course

Ból semestr letni

Ból semestr letni

Course

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna semestr letni

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Badania naukowe w pielęgniarstwie semestr letni

Course

Seminarium dyplomowe sem II (mgr)

Seminarium dyplomowe sem II (mgr)

Course

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Socjologia zdrowia i choroby semestr letni

Course

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Uzależnienia behawioralne semestr letni

Course

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Komunikcja interpersonalna semestr letni

Course

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych semestr letni

Course

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Świadczenia w ramach opieki długoterminenowej stacjonarnej oraz w warunkach domowych semestr letni

Course

Sylabusy/Karty przedmiotów Pierwszy stopień - zawodowe

Sylabusy/Karty przedmiotów Pierwszy stopień - zawodowe

Course

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Dziekanat, studia zawodowe, semestr I i II

Course

Anatomia pomostowe semestr zimowy

Anatomia pomostowe semestr zimowy

Course

Fizjologia pomostowe semestr zimowy

Fizjologia pomostowe semestr zimowy

Course

Patologia pomostowe semestr zimowy

Patologia pomostowe semestr zimowy

Course

Biochemia pomostowe semestr zimowy

Biochemia pomostowe semestr zimowy

Course

Biofizyka pomostowe semestr zimowy

Biofizyka pomostowe semestr zimowy

Course

Mikrobiologia pomostowe semestr zimowy

Mikrobiologia pomostowe semestr zimowy

Course

Parazytologia pomostowe semestr zimowy

Parazytologia pomostowe semestr zimowy

Course

Psychologia pomostowe semestr zimowy

Psychologia pomostowe semestr zimowy

Course

Pedagogika pomostowe semestr zimowy

Pedagogika pomostowe semestr zimowy

Course

Podstawy pielęgniarstwa pomostowe semestr zimowy

Podstawy pielęgniarstwa pomostowe semestr zimowy

Course

Etyka zawodu pielęgniarki pomostowe semestr zimowy

Etyka zawodu pielęgniarki pomostowe semestr zimowy

Course

Promocja zdrowia pomostowe semestr zimowy

Promocja zdrowia pomostowe semestr zimowy

Course

Podstawowa opieka pomostowe semestr zimowy

Podstawowa opieka pomostowe semestr zimowy

Course

Badanie fizykalne pomostowe semestr zimowy

Badanie fizykalne pomostowe semestr zimowy

Course

Badania naukowe w pielęgniarstwie pomostowe semestr zimowy

Badania naukowe w pielęgniarstwie pomostowe semestr zimowy

Course

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne pomostowe semestr zimowy

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne pomostowe semestr zimowy

Course

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia pomostowe semestr zimowy

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia pomostowe semestr zimowy

Course

Test końcowy - studia podyplomowe

Test końcowy - studia podyplomowe

Course